۳۰ آبان ۱۳۸۶ ه‍.ش.

_ من يك ماشين درب و داغون دارم كه الان يك ماهه تو پاركينگ داره خاك مي خوره.
_ من هم يك سري طلا جواهرات دارم كه مي تونم بفروشمشون.
_ براي اجاره خونه ي ماه اول هم مي تونيد رو من حساب كنيد.
_ نمي دونم چطوري بايد ازتون تشكر كنم. راستش خودم هم يك پس انداز مختصري دارم ...

خيلي ساده ... خيلي عادي...
[ منطق سريالي 2 ]